khtn

Thư viện được xây dựng trên nền tảng thư viện cao học. Một mô hình thư viện hiện đại theo dự án với sự đầu tư của Vụ sau Đại học, bộ giáo dục Đào tạo và Đại học tổng hợp TPHCM.
Thành lập ngày 11/5/1995.
Địa chỉ:
❒ Cơ sở 1:
- 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: (84 28) 6288 4499 Ext. 3200
- Fax: (84 28) 3835 0096
- Email: thuvien@hcmus.edu.vn
- Website: glib.hcmus.edu.vn
❒ Cơ sở 2:
- Linh Trung (Dãy nhà C), Quận Thủ Đức, TP.HCM
- Điện thoại: (84 28) 3896 2822 .

❒ Giá trị thư viện không phải ở chỗ thư viện có bao nhiêu tài nguyên thông tin mà là thư viện đáp ứng nhu cầu thông tin một cách có hiệu quả như thế nào từ nhiều nguồn ở khắp nơi thông qua công nghệ mới.
❒ Thư viện ĐH Khoa học Tự nhiên hướng đến việc xây dựng một thư viện hiện đại, sử dụng công nghệ mới tạo điều kiện tiếp cận và truy hồi thông tin một cách dễ dàng, cũng như đáp ứng mọi yêu cầu thông tin cho mọi đối tượng Người sử dụng. .
❒ Thư viện có chức năng tham mưu cho Ban giám hiệu trong việc xây dựng phương hướng, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của Thư viện; tổ chức xây dựng, quản lý và điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu khoa học, kỹ thuật,…phục vụ hiệu quả cho công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của cán bộ và sinh viên trường.
❒ Phục vụ yêu cầu học tập, giảng dạy nghiên cứu của sinh viên, giảng viên và nhà nghiên cứu thuộc trường ĐH Khoa học Tự nhiên và ĐH Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh
❒ Đáp ứng yêu cầu thông tin của mọi đối tượng độc giả.