Thông tin liên hệ

Cơ sở 1 - Cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Địa chỉ 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM

Điện thoại: (028) 6288 4499 Ext. 3200, Fax: (028) 3835 0096


Cơ sở 2 - Cơ sở Thủ Đức

Địa chỉ: Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3896 2822

Email: thuvien@hcmus.edu.vn

Cổng thông tin: glib.hcmus.edu.vn

Fanpage: VNUHCM-US Library

Kênh Youtube:VNUHCM-US Library

Instagram:VNUHCM-US Library