Thông tin liên hệ

Cơ sở 1 - Cơ sở Nguyễn Văn Cừ

Địa chỉ 227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM

Điện thoại: (028) 6288 4499 (Ext. 3200)

Hotline: 0838397722

 • Phòng tham khảo (Tầng 10, tòa nhà I):
  Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 7g30 đến 18g
 • Phòng lưu hành (Tầng 9, tòa nhà I):
  Từ thứ Hai đến thứ Bảy:
  Từ 7g30 đến 17g00

Cơ sở 2 - Cơ sở Thủ Đức

Địa chỉ: Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP.HCM

Điện thoại: (028) 3896 2822

Hotline: 0838397722

 • Phòng lưu hành (Dãy C):
  Từ thứ Hai đến thứ Sáu: 9g đến 16g

Các kênh truyền thông xã hội

Email: thuvien@hcmus.edu.vn

Cổng thông tin: glib.hcmus.edu.vn

Fanpage: VNUHCM-US Library

Zalo: Thư viện Trường Đại học KHTN ĐHQGHCM

Kênh Youtube:VNUHCM-US Library

Instagram:VNUHCM-US Library