Các công cụ hỗ trợ nghiên cứu

Thư viện cung cấp một số công cụ hỗ trợ bạn đọc trong quá trình nghiên cứu, và tìm kiếm tài liệu hiệu quả

Công cụ trích dẫn khoa học

Công cụ trích dẫn Citavi

Donec sed odio dui..

Xem chi tiết

Công cụ trích dẫn Zotero

Donec sed odio dui..

Xem chi tiết

Công cụ trích dẫn Mendeley

Donec sed odio dui..

Xem chi tiết
Xem thêm
Các chuẩn trích dẫn khoa học

Chuẩn trích dẫn APA

Donec sed odio dui..

Xem chi tiết

Chuẩn trích dẫn MLA

Donec sed odio dui..

Xem chi tiết

Chuẩn trích dẫn IEEE

Donec sed odio dui..

Xem chi tiết

Chuẩn trích dẫn Chicago

Donec sed odio dui..

Xem chi tiết
Xem thêm
Các trang thông tin nghiên cứu

Cổng thông tin ORCID

Donec sed odio dui..

Xem chi tiết

Havard Dataverse

Donec sed odio dui..

Xem chi tiết

Cổng thông tin Academia

Donec sed odio dui..

Xem chi tiết

Cổng thông tin Research Gate

Donec sed odio dui..

Xem chi tiết
Xem thêm