03-03-2023 10:55:00

logostatista

Buổi giới thiệu về cơ sở dữ liệu Statista

Cơ sở dữ liệu Statista là cơ sở dữ liệu thống kê về thị trường, tình hình phát triển kinh tế, xã hội, tiến bộ về khoa học & công nghệ. Tất cả dữ liệu từ Statista đều có trích dẫn uy tín và cụ thể, chẳng hạn có 49% dữ liệu từ chính Statista, 35% dữ liệu từ đối tác lớn trên thế giới (IMF, Worldbank…) và 16% dữ liệu truy cập mở uy tín.

Người sử dụng có thể tiếp cận đa dạng lĩnh vực nghiên cứu như: Môi trường, Tài nguyên khoáng sản, Hóa học, Y khoa, Dược khoa, Công nghệ thông tin & an toàn bảo mật… tại 150 quốc gia và vùng lãnh thổ (bao gồm cả Việt Nam).

Hơn nữa, người sử dụng còn được hỗ trợ trong việc trích xuất dữ liệu trực tiếp thành các dạng file như xls, ppt, csv, pdf…phục vụ cho học tập, nghiên cứu hoặc giảng dạy.

Thời gian tham dự:

subject1

subject2