Phòng học nhóm

 

Để đăng ký sử dụng phòng học nhóm, bạn đọc vui lòng xem trước Danh sách phòng học nhóm

Bạn đọc vui lòng vào Fanpage hoặc email để đăng ký. Quy cách đăng ký phòng học nhóm:

Bạn đọc vui lòng cung cấp thông tin sau đây khi đã quyết định mượn phòng học nhóm

  • Mã số sinh viên (mã số học viên-nghiên cứu sinh)
  • Lựa chọn thời gian (ngày, giờ)
  • Lựa chọn phòng (phòng học nhóm 1,2,3, phòng đề tài nghiên cứu, itec)