Cơ sở dữ liệu Google Research - Google Research Database

Là một tổ chức, chúng tôi duy trì một danh mục các dự án nghiên cứu được thúc đẩy bởi nghiên cứu cơ bản, đổi mới sản phẩm mới, đóng góp sản phẩm và các mục tiêu cơ sở hạ tầng, đồng thời cung cấp cho các cá nhân và nhóm quyền tự do nhấn mạnh các loại công việc cụ thể. Chúng tôi cố gắng tạo ra một môi trường thuận lợi cho nhiều loại nghiên cứu khác nhau trên nhiều thang thời gian và mức độ rủi ro khác nhau.

Trong những năm gần đây, điện toán vừa được mở rộng như một lĩnh vực vừa phát triển về tầm quan trọng của nó đối với xã hội. Tương tự như vậy, nghiên cứu được thực hiện tại Google đã mở rộng đáng kể, trở nên quan trọng hơn bao giờ hết đối với sứ mệnh của chúng tôi. Do đó, triết lý nghiên cứu của chúng tôi đã trở nên mở rộng hơn so với phương pháp tiếp cận nghiên cứu kết hợp mà chúng tôi đã mô tả trong bài báo CACM của mình sáu năm trước và hiện kết hợp một lượng đáng kể nghiên cứu dài hạn, không giới hạn được thúc đẩy bởi sự tò mò khoa học hơn là nhu cầu sản phẩm hiện tại.

Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một môi trường nghiên cứu có nhiều cơ hội tác động đến sản phẩm, xây dựng một môi trường sản phẩm mang lại lợi ích tích cực từ nghiên cứu và cung cấp cho nhân viên của chúng tôi sự tự do để giải quyết các vấn đề nghiên cứu quan trọng không gắn liền với nhu cầu sản phẩm ngay lập tức. Một số nghiên cứu thú vị nhất tạo ra các sản phẩm mới, hoặc thậm chí là các doanh nghiệp mới, mà ngày nay chúng ta không thể tưởng tượng được. Với sự đa dạng của các dự án nghiên cứu mà chúng tôi theo đuổi, chúng tôi nhận thấy việc xác định bốn loại công việc là hữu ích để giúp cụ thể hóa các mục tiêu của dự án và cho phép chúng tôi đo lường tiến độ. Mặc dù toàn bộ tổ chức cần bao gồm tất cả bốn loại công việc, nhưng các nhóm hoặc cá nhân thường nhấn mạnh một tập hợp con của chúng.