Cơ sở dữ liệu luận văn - luận án thuộc bộ GD-ĐT

CSDL luận văn - luận án bộ GD-ĐT là một cơ sở dữ liệu tập trung những luận văn, luận án từ nhiều nguồn nghiên cứu khác nhau, cụ thể: Viện khoa học và công nghệ quận sự, Bộ Quốc Phòng; Viện năng lượng nguyên tử Việt Nam, Bộ Khoa học và công nghệ; Đại học kinh tế quốc dân...