Hướng dẫn sử dụng công cụ tra cứu EDS

EBSCO Discovery Service (EDS) là công cụ tìm kiếm tập trung các nguồn tài nguyên thông tin thuộc hệ thống thư viện Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. EDS liên kết các nguồn dữ liệu từ phần mềm thư viện tích hợp Sierra, cơ sở dữ liệu trực tuyến (như Scopus, Springerlink, ScienceDirect...), tài nguyện nôi sinh...

Ngoài ra, EDS còn hỗ trợ tìm kiếm toàn văn một số tài liệu truy cập mở, cũng như xác định được nguồn tài nguyên cần thiết thông qua các yếu tố giới hạn tìm kiếm. Hơn nữa, việc kết hợp các toán tử Boole hết sức dễ dàng với các ký hiệu "&" hoặc các từ "AND, OR, NOT".

Các bạn xem chi tiết tại video hướng dẫn dưới đây: