Giới thiệu về thư viện Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

Tập huấn Kiến thức Thông tin Thư viện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM năm học 2021 - 2022" nhằm hướng dẫn sinh viên tìm hiểu về Thư viện Trường, các chính sách phục vụ, các Sản phẩm & dịch vụ hiện có tại Thư viện và chính sách sử dụng các Thư viện thuộc Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM. Hỗ trợ sinh viên đăng ký và sử dụng Thư viện một cách hiệu quả nhất trong suốt hành trình chinh phục giảng đường Đại học KHTN