12/05/2022
Investigating
Nhan đề: Investigating Seafloors and Oceans: From Mud Volcanoes to Giant Squid
Loại tin tức
11/05/2022
Logo KHTN
➣ Bộ sưu tập Giáo trình tham khảo của Trường ĐH. Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM được xây dựng nhằm hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Nhà trường.
Loại tin tức
11/05/2022
Hội sách 2022
Từ ngày 19 đến 21 tháng 04 năm 2022, thư viện Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4.
Loại tin tức