Thông tin hỗ trợ nghiên cứu

 

Cung cấp một số cổng thông tin hỗ trợ nghiên cứu, và xây dựng hồ sơ nghiên cứu trên thế giới.


Cổng thông tin chuyên sâu của Google

công cụ tìm kiếm chuyên sâu các tài liệu nghiên cứu (bài trích tạp chí, kỷ yếu hội thảo, chương sách,...) thuộc hầu hết các ngành khoa học, được cập nhật liên tục, đôi khi có cả bản toàn văn miễn phí.

Công cụ tìm kiếm dữ liệu thống kê cung cấp cho nhà nghiên cứu những thông tin định lượng giá trị cao với một số dữ liệu miễn phí và có phí.

 

Công cụ tìm kiếm các bằng sáng chế mới thuộc các ngành Khoa học & Công nghệ, Khoa học tự nhiên.

 

 

 

Là công cụ tra cứu tình hình tài chính - kinh tế, các công ty xuyên quốc gia, cũng như tình hình GDP của một quốc gia (Về sản xuất, dịch vụ,...)

 

 

 

Là công cụ tìm kiếm những thông tin xu thế mới trên thế giới và tại Việt Nam. Những thông tin tại Google trend sẽ được định danh thông qua những từ khóa tìm kiếm, số lượt tìm kiếm, và xu thế mới trong tìm kiếm của đại chúng.

Google Research là cổng thông tin về các lĩnh vực nghiên cứu thuộc ngành Khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật.

 

 

 

Cổng thông tin hồ sơ nghiên cứu

Cổng thông tin phi lợi nhuận hỗ trợ lưu trữ hồ sơ nghiên cứu và tạo kết nối giữa công đồng các tác giả nghiên cứu.

 

 

 

Cổng thông tin cung cấp một số tài liệu được phép chia sẻ miễn phí từ tác giả nghiên cứu, cũng như tạo lập hồ sơ nghiên cứu và gặp gỡ những chuyên gia trong cùng lĩnh vực.

 

Mạng xã hội các chuyên gia, người dùng có thể tạo lập thông tin và hồ sơ nghiên cứu của bản thân. Đồng thời, người dùng truy cập vào một só tài liệu toàn văn được chia sẻ bởi tác giả bài viết.