Giới thiệu

 

           Tài nguyên thông tin là những nguồn tài nguyên như sách, tạp chí, nguồn dữ liệu điện tử...hỗ trợ người dùng tin học tập, nghiên cứu và giảng dạy. Mỗi nguồn tài nguyên thông tin sẽ hỗ trợ mỗi một nhu cầu cấp thiết của người học, nhà nghiên cứu và người dạy. Các nguồn tài nguyên thông tin được chọn lọc theo từng nhu cầu sử dụng của người dùng tin.
           Nguồn tài nguyên thông tin tại thư viện Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, tuân thủ luật sở hữu trí tuệ, quy định sử dụng tài nguyên thông tin của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh và quy định tại trường. Cho nên, những việc như sao chép, chụp màn hình không được phép theo quy định chung của thư viện. Người sử dụng tin vui lòng tôn trọng những giá trị và thành quả khoa học của tác giả, cũng như trích dẫn tài liệu trong quá trình nghiên cứu. Xem thêm chính sách và quy định của thư viện
Nguồn tài nguyên thông tin bao gồm :

  • Nguồn tài nguyên nội sinh (Institutional Repositories): Là nguồn tài nguyên hình thành trong quá trình hoạt động nghiên cứu của người học tại cơ sở đào tạo. Nguồn tài nguyên nội sinh mang tính đặc thù, có tính cập nhật liên tục và không phục vụ cho việc thương mại hóa. Tài nguyên nội sinh có thể kể đến như: Luận văn Thạc sĩ, Luận án Tiến sĩ, Báo cáo khoa học...
  • Cơ sở dữ liệu Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh (VNUHCM Databases): Bao gồm 23 cơ sở dữ liệu trực tuyến được cung cấp từ các nhà xuất bản lớn trên thế giới như: Springer, Elsevier, Oxford, IEEE... Mỗi cơ sở dữ liệu hỗ trợ tra cứu và đọc trực tuyến/tài tài liệu trong giới hạn về các bài báo khoa học (research paper). Vào năm 2021, hệ thống thư viện Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh đã cập nhật thêm cơ sở dữ liệu SCOPUS, phục vụ việc tra cứu các tạp chí khoa học hàng đầu trên thế giới.
  • Nguồn tài nguyên giáo dục mở OER (Open Education Resource): Là một trong những nguồn tài nguyên hỗ trợ truy cập mở miễn phí, cung cấp cho người dùng tin những nguồn tài nguyên cơ bản để hình thành một mục tiêu học tập suốt đời. OER trải rộng trên nhiều loại hình tài liệu, không chỉ giới hạn trong phạm vi tài nguyên sách, tạp chí, hoặc bài báo nghiên cứu, mà còn là những dạng tài nguyên đa phương tiện có thể nhắc đến như video, music record, hình ảnh, poster...OER sử dụng giấy phép Creative Commons để xây dựng một cộng đồng chia sẻ và dùng chung những nguồn tài nguyên, thúc đẩy giá trị học tập của cộng đồng. Xem thêm về vấn đề bản quyền và các giấy phép

         Để hỗ trợ cho việc mở rộng các nguồn tài nguyên thông tin, các bạn độc giả có thể gửi phản hồi của mình, cũng như những góp ý trong việc xây dựng nguồn tài nguyên thông tin hiện đại hơn. Mong các bạn độc giả sử dụng nguồn tài nguyên thông tin hợp lý. Nếu có thắc mắc gì về các nguồn tài nguyên thông tin trên, xin vui lòng liên hệ ngay với thư viện qua các thông tin sau:

|envelop Email: thuvien@hcmus.edu.vn | telephone Điện thoại: (+028)6288 4499 (Ext: 3200) |facebook Fanpage: HCMUS Library