Quy định

 

Các bộ sưu tập số Luận văn Thạc sĩ, Luận án Tiến sĩ, Đề tài Báo cáo khoa học… của Thư viện Trường ĐH. Khoa học Tự nhiên – ĐHQG-HCM được xây dựng nhằm hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy và nghiên cứu của Nhà trường.

Trong quá trình phục vụ, người sử dụng được yêu cầu phải tuân thủ Luật Sở hữu Trí tuệ Việt Nam Quy chế Quản trị tài sản trí tuệ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Đồng thời, các chủ tài khoản phải tuân thủ một số quy định sau:

 1. Chỉ sử dụng tài liệu cho mục đích giảng dạy, học tập và nghiên cứu;
 2. Khi bạn đọc được cung cấp tài khoản. Vui lòng không tiết lộ, chuyển giao tài khoản cho cho người khác sử dụng;
 3. Không được sử dụng bất kỳ hình thức và công cụ tin học – công nghệ nào để sao chụp, tải dữ liệu một cách có hệ thống;
 4. Khi vi phạm các điều trên:
  - Thu hồi quyền truy cập;
  - Chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có;
 5. Điện thoại : (84-28) 6288 4499 - 3200
  Email : thuvien@hcmus.edu.vn

Giáo trình số

Giới thiệu

Bộ sưu tập giáo trình số thuộc trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM, bao gồm các chuyên ngành nghiên cứu, học tập và giảng dạy tại trường.

Điều kiện truy cập
 • Bạn đọc đã học hướng dẫn sử dụng thư viện;
 • Liên hệ trực tuyến qua địa chỉ email:thuvien@hcmus.edu.vn hoặc trực tiếp tại thư viện;
Hướng dẫn sử dụng
Truy cập

Đề tài nghiên cứu khoa học

Giới thiệu

Bộ sưu tập Công trình nghiên cứu Khoa học gồm 406 đề tài cấp Bộ, ĐHQG TP. HCM, Trường ĐH. Khoa học Tự nhiên.
 

Điều kiện truy cập
 • Bạn đọc đã học hướng dẫn sử dụng thư viện;
 • Liên hệ trực tuyến qua địa chỉ email:thuvien@hcmus.edu.vn hoặc trực tiếp tại thư viện;
 
Truy cập

Luận án Tiến sĩ

Giới thiệu

Bộ sưu tập luận án Tiến sĩ gồm 275 đề tài của các ngành: Công nghệ Thông tin, Toán học, Vật Lý - Vật lý Kỹ thuật, Điện tử Viễn thông, Sinh học, Hóa học, Địa chất, Môi trường, Khoa học Vật liệu trong đó một số đề tài của Trường ĐH. Tổng hợp và phần lớn đề tài của Trường ĐH. Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM từ năm 1995 đến nay. Bộ sưu tập do cán bộ Thư viện Trường xây dựng năm 2010, bản in được lưu trữ tại Phòng Tham khảo Thư viện.

Điều kiện truy cập
 • Bạn đọc đã học hướng dẫn sử dụng thư viện;
 • Liên hệ trực tuyến qua địa chỉ email:thuvien@hcmus.edu.vn hoặc trực tiếp tại thư viện;
Truy cập

Luận văn Thạc sĩ

Giới thiệu

Bộ sưu tập luận văn Thạc sĩ gồm 4979 đề tài của các ngành: Công nghệ Thông tin, Toán học, Vật Lý - Vật lý Kỹ thuật, Điện tử Viễn thông, Sinh học, Hóa học, Địa chất, Môi trường, Khoa học Vật liệu trong đó một số đề tài của Trường ĐH. Tổng hợp và phần lớn đề tài của Trường ĐH. Khoa học Tự nhiên - ĐHQG TP.HCM từ năm 1995 đến nay. Bộ sưu tập do cán bộ Thư viện Trường xây dựng năm 2010, bản in được lưu trữ tại Phòng Tham khảo Thư viện.

Điều kiện truy cập
 • Bạn đọc đã học hướng dẫn sử dụng thư viện;
 • Liên hệ trực tuyến qua địa chỉ email:thuvien@hcmus.edu.vn hoặc trực tiếp tại thư viện;
Truy cập

Danh từ khoa học

Giới thiệu

Bộ sưu tập tài liệu các Danh từ Khoa học thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau, như: Toán, Lý Hóa và Sinh học,…. Các tài liệu trên được viết và tu chỉnh từ năm 1961 đến năm 1974, bởi Ủy ban Quốc gia Soạn thảo Danh từ Chuyên môn gồm các nhà khoa học nổi tiếng như GS. Lê Văn Thới, Nguyễn Văn Dương, La Quốc Bảo, Hà Ngọc Bích…

Điều kiện truy cập
 • Bạn đọc đã học hướng dẫn sử dụng thư viện;
Truy cập

Bài trích tạp chí

Giới thiệu

Bộ sưu tập bài trích tạp chí là truy cập mở đối với mọi độc giả. Bài trích bao quát một số vấn đề về các chuyên ngành đào tạo tại trường như Sinh học, Công nghệ thông tin, Vật lý, Toán học...
 
 

Điều kiện truy cập
 • Bạn đọc đã học hướng dẫn sử dụng thư viện;
Truy cập