Tôi muốn trở thành nhà lãnh đạo

Tác giả
Phạm Duy Hiếu, Trịnh Tuyết Mai minh họa
Nhà xuất bản
Công thương
Năm xuất bản
2021
Số trang
216 tr.