Dự án Gutenberg

Dự án Gutenberg là một thư viện gồm hơn 70.000 sách điện tử miễn phí, những tác phẩm văn học của thế giới, tập trung vào những tác phẩm cũ đã hết hạn bản quyền của Hoa Kỳ.