Việt Nam hôm nay và ngày mai

Tác giả
Trần Văn Thọ, Nguyễn Xuân Xanh chủ biên
Nhà xuất bản
Đà Nẵng
Năm xuất bản
2021
Số trang
534 tr.