Giới thiệu về thư viện Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM

Chương trình Tập huấn Kiến thức Thông tin thư viện Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM năm học 2023 - 2024 nhằm mục đích:

  • Hướng dẫn sinh viên tìm hiểu về thư viện Trường, các chính sách phục vụ, các sản phẩm & dịch vụ hiện có tại thư viện
  • Giới thiệu chính sách sử dụng các Thư viện thuộc Hệ thống Thư viện ĐHQG-HCM.
  • Hỗ trợ sinh viên đăng ký và sử dụng Thư viện một cách hiệu quả nhất trong suốt quá trình học tập tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Bản giới thiệu về thư viện trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM