CÁC TIỆN ÍCH SỬ DỤNG 

Dịch vụ thư viện

Thư viện Trường Đại học Khoa học tự nhiên hỗ trợ quý độc giả bằng các dịch vụ, giúp bạn đọc khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin tại thư viện, phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và giảng dạy.

Lưu hành tài liệu

Dịch vụ lưu hành

Hỗ trợ bạn đọc mượn/trả tài liệu thuộc thư viện Trường Đại học Khoa học tự nhiên và tài liệu hệ thống ĐHQG-HCM tại hai cơ sở.

Xem chi tiết

Dịch vụ đặt mượn tài liệu

Thư viện cung cấp những tài liệu đã được đặt trước trên apps hoặc trên cổng thông tin của thư viện trong một khoảng thời gian.

Xem chi tiết

Dịch vụ mượn liên thư viện

Hỗ trợ bạn đọc của thư viện mượn/trả các tài liệu thuộc hệ thống thư viện Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, hoặc các thư viện có mối quan hệ với thư viện trường.

Xem chi tiết
Hỗ trợ in ấn luận văn/luận án

Dịch vụ hỗ trợ in ấn luận văn/luận án

Thư viện hỗ trợ bạn đọc là nghiên cứu sinh và học viên cao học trong việc in ấn luận văn/luận án, phục vụ cho việc hoàn thành thủ tục tốt nghiệp nhanh chóng.

Xem chi tiết
Tham khảo và hỗ trợ nghiên cứu

Dịch vụ tham khảo

Dịch vụ tham khảo cung cấp thông tin về những tài nguyên đang có tại thư viện, hỗ trợ việc cung cấp tài liệu, cung cấp các thông tin phục vụ học tập và nghiên cứu

Xem chi tiết

Tập huấn kiến thức thông tin

Thư viện hỗ trợ bạn đọc trong việc khai thác tài nguyên thông tin của thư viện. Đào tạo người dùng sử dụng các phần mềm và chuẩn trích dẫn khoa học

Xem chi tiết

Dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu

Hỗ trợ nhà nghiên cứu trong việc tìm kiếm tài liệu chuyên ngành, xây dựng danh mục tài liệu tham khảo hoặc tổng quan tài liệu.

Xem chi tiết