CÁC TIỆN ÍCH SỬ DỤNG 

Dịch vụ thư viện

Thư viện Trường Đại học Khoa học tự nhiên hỗ trợ quý độc giả bằng các dịch vụ, giúp bạn đọc khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên thông tin tại thư viện, phục vụ cho việc học tập, nghiên cứu và giảng dạy.

Lưu hành tài liệu

Dịch vụ lưu hành

Hỗ trợ bạn đọc mượn/trả tài liệu thuộc thư viện Trường Đại học Khoa học tự nhiên và tài liệu hệ thống ĐHQG-HCM tại hai cơ sở.

Xem chi tiết

Dịch vụ đặt mượn tài liệu

Thư viện cung cấp những tài liệu đã được đặt trước trên apps hoặc trên cổng thông tin của thư viện trong một khoảng thời gian.

Xem chi tiết

Dịch vụ mượn liên thư viện

Hỗ trợ bạn đọc của thư viện mượn/trả các tài liệu thuộc hệ thống thư viện Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, hoặc các thư viện có mối quan hệ với thư viện trường.

Xem chi tiết
Hỗ trợ in ấn luận văn/luận án

Dịch vụ hỗ trợ in ấn luận văn/luận án

Thư viện hỗ trợ bạn đọc là nghiên cứu sinh và học viên cao học trong việc in ấn luận văn/luận án, phục vụ cho việc hoàn thành thủ tục tốt nghiệp nhanh chóng.

Xem chi tiết
Tham khảo và hỗ trợ nghiên cứu

Dịch vụ tham khảo

Dịch vụ...

Xem chi tiết

Dịch vụ cung cấp thông tin tài liệu nghiên cứu

Thư viện hỗ trợ tra cứu, tra trùng những tài liệu nghiên cứu...

Xem chi tiết

Dịch vụ hỗ trợ nghiên cứu

Hỗ trợ nhà nghiên cứu trong việc tìm kiếm tài liệu chuyên ngành, tìm kiếm các chuyên gia về chủ đề nghiên cứu.

Xem chi tiết