Tập huấn kiến thức thông tin

Tập huấn kiến thức thông tin cung cấp cho người học những kỹ năng cơ bản về cách thức tìm kiếm tài nguyên thông tin, cơ sở dữ liệu mở, và cơ sở dữ liệu thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM.

Hơn nữa, thư viện hỗ trợ người học, cụ thể là học viên cao học, nghiên cứu sinh, hoặc các bạn sinh viên có nhu cầu nghiên cứu, về chủ đề trích dẫn khoa học, khai thác công cụ tra cứu và thông tin trực tuyến, các công cụ-phần mềm trích dẫn khoa học

Cách thức đăng ký:

 1. Đăng ký theo nhóm/lớp (số lượng trên 10 bạn)
  • Bạn vui lòng gửi yêu cầu về địa chỉ email: thuvien@hcmus.edu.vn để yêu cầu về buổi tập huấn
  • Thông tin thời gian mà nhóm/lớp bạn có thể tham dự
  • Phương thức tập huấn: Bạn có thể yêu cầu phương thức tập huấn trực tuyến (thông qua MS team), hoặc trực tiếp tại thư viện trường
  • Nội dung yêu cầu thư viện hỗ trợ tập huấn. Nếu nhóm/lớp không có yêu cầu, thư viện sẽ cung cấp những thông tin chung nhất về các hoạt động thư viện, tài nguyên thông tin và cơ sở dữ liệu
 2. Đăng ký cá nhân
  • Bạn vui lòng chờ thông tin lịch tập huấn, hoặc đặt câu hỏi cho cán bộ thư viện tại quầy
  • Thông tin cá nhân: MSSV, họ tên, Khoa
  • Tùy thuộc vào lịch tổ chức tập huấn của thư viện
  • Nội dung: Thư viện sẽ cung cấp những thông tin chung nhất về các hoạt động thư viện, tài nguyên thông tin và cơ sở dữ liệu

Sau khi gửi thông tin, bạn vui lòng chờ phản hồi từ thư viện