Dịch vụ mượn liên thư viện

Hỗ trợ bạn đọc của thư viện mượn/trả các tài liệu thuộc hệ thống thư viện Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, hoặc các thư viện bên ngoài trong trường hợp bạn đọc không thể mượn trực tiếp.

  1. Bạn đọc vui lòng tra cứu OPAC tại thư viện trường đại trong danh sách phía dưới, để xác định nguồn tài liệu cần tìm.
  2. Xác định tài liệu có nhu cầu mượn
  3. Liên hệ trực tiếp tại cơ sở gần nhất của thư viện trường

Danh sách các thư viện:

Khi bạn đọc đã tra cứu đầy đủ. Xin vui lòng điền vào Mẫu để đăng ký tài liệu