Dịch vụ mượn liên thư viện

Hỗ trợ bạn đọc của thư viện mượn/trả các tài liệu thuộc hệ thống thư viện Đại học Quốc gia TP.Hồ Chí Minh, hoặc các thư viện có mối quan hệ với thư viện trường.

Bạn đọc vui lòng tra cứu trên hệ thống tìm kiếm tập trung EDS hoặc cổng thông tin một số thư viện trường đại học có mối quan hệ với trường, để xác định nguồn tài liệu cần tìm.

Danh sách các thư viện có mối quan hệ với thư viện trường:

Khi bạn đọc đã tra cứu đầy đủ. Xin vui lòng điền vào Mẫu để đăng ký tài liệu