NĂM THÁNG Sort ascending GIỚI THIỆU
Năm 2022 Tháng 1

Nghệ thuật chuẩn bị và lên kế hoạch theo phương thức Toyota

Tác giả
OJT Solution,Nhóm VietFuji dịch
Nhà xuất bản
Phụ nữ Việt Nam
Năm xuất bản
2021
Số trang
203 tr.
Năm 2022 Tháng 1

Kỹ năng bán hàng tuyệt đỉnh

Tác giả
Grant Cardone, Bùi Thị Ngọc Hương dịch
Nhà xuất bản
Thế giới
Năm xuất bản
2021
Số trang
294 tr.
Năm 2022 Tháng 1

Chinh phục cơn hoảng loạn

Tác giả
Mã Thanh Danh
Nhà xuất bản
Văn hóa – Văn nghệ TP.Hồ Chí Minh
Năm xuất bản
2020
Số trang
160 tr.
Năm 2022 Tháng 1

Danh tướng các nhà cầm quân vĩ đại nhất trong lịch sử

Tác giả
R.G.Grant,Nguyễn Minh dịch
Nhà xuất bản
Dân trí
Năm xuất bản
2018
Số trang
360 tr.
Năm 2022 Tháng 1

Tôi muốn trở thành nhà lãnh đạo

Tác giả
Phạm Duy Hiếu, Trịnh Tuyết Mai minh họa
Nhà xuất bản
Công thương
Năm xuất bản
2021
Số trang
216 tr.
Năm 2022 Tháng 1

Việt Nam hôm nay và ngày mai

Tác giả
Trần Văn Thọ, Nguyễn Xuân Xanh chủ biên
Nhà xuất bản
Đà Nẵng
Năm xuất bản
2021
Số trang
534 tr.
Năm 2022 Tháng 1

Hành trình trở thành coach chuyên nghiệp

Tác giả
Trần Tiến Công
Nhà xuất bản
Thế giới
Năm xuất bản
2020
Số trang
251 tr.
Năm 2023 Tháng 1

Khởi nghiệp thông minh

Tác giả
Ngô Công Trường
Nhà xuất bản
Công thương
Năm xuất bản
2019
Số trang
220 tr.