DANH SÁCH TÀI LIỆU MỚI

NĂM THÁNG GIỚI THIỆU
Năm 2023 Tháng 9

Computer Vision and Image Processing: Fundamentals and Applications

Tác giả
Manas Kamal Bhuyan
Nhà xuất bản
CRC Press
Năm xuất bản
2020
Số trang
468 tr.
Năm 2023 Tháng 9

Tạo các protein tái tổ hợp ứng dụng trong xét nghiệm và điều trị bệnh

Tác giả
Trần Văn Hiếu
Nhà xuất bản
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản
2023
Số trang
316 tr.
Năm 2023 Tháng 9

Essentials of biostatistics & research methodology – Fourth Edition

Tác giả
Indranil Saha, Bobby Paul
Nhà xuất bản
Academic Publishers
Năm xuất bản
2023
Số trang
444 tr.
Năm 2023 Tháng 9

Giáo trình bảo quản lương thực thực phẩm

Tác giả
PGS.TS Ngô Đại Nghiệp
Nhà xuất bản
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản
2023
Số trang
236 tr.
Năm 2023 Tháng 9

Physics for Scientists and Engineers (MindTap Course List) 10th Edition

Tác giả
Raymond A. Serway, John W. Jewett
Nhà xuất bản
Cengage
Năm xuất bản
2022
Số trang
1296 tr.
Năm 2023 Tháng 9

Atmospheric Science, Second Edition: An Introductory Survey (International Geophysics) 2nd Edition

Tác giả
John M. Wallace, Peter V. Hobbs
Nhà xuất bản
Academic Press
Năm xuất bản
2023
Số trang
504 tr.
Năm 2023 Tháng 9

Estuarine Ecohydrology: An Introduction 2nd Edition

Tác giả
Eric Wolanski, Michael Elliott
Nhà xuất bản
Elsevier Science
Năm xuất bản
2016
Số trang
322 tr.
Năm 2023 Tháng 9

Nanostructured Electrochromic Materials for Smart Switchable Windows 1st Edition

Tác giả
Avinash Balakrishnan , Praveen Pattathil
Nhà xuất bản
CRC Press
Năm xuất bản
2020
Số trang
114 tr.
Năm 2023 Tháng 8

Trả lời câu hỏi hình ảnh trên tiếng việt bằng mô hình đa phương thức

Tác giả
Nguyễn Đức Anh
Nhà xuất bản
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
Năm xuất bản
2023
Số trang
105 tr.
Năm 2023 Tháng 8

Bài tập hữu cơ (Các nhóm chức chính)

Tác giả
Lê Ngọc Thạch
Nhà xuất bản
Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh
Năm xuất bản
2023
Số trang
1386 tr.