Thư viện số Internet Archive - Truy cập sử dụng miễn phí

Internet Archive, một tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3), đang xây dựng một thư viện kỹ thuật số gồm các trang Internet và các hiện vật văn hóa khác ở dạng kỹ thuật số. Giống như một thư viện giấy, chúng tôi cung cấp quyền truy cập miễn phí cho các nhà nghiên cứu, nhà sử học, học giả, người khuyết tật in ấn và công chúng nói chung. Nhiệm vụ của chúng tôi là cung cấp quyền truy cập toàn cầu vào mọi kiến ​​thức.

Chúng tôi bắt đầu vào năm 1996 bằng cách lưu trữ chính Internet, một phương tiện mới bắt đầu được sử dụng. Giống như các tờ báo, nội dung được xuất bản trên web là phù du - nhưng không giống như các tờ báo, không ai lưu nó. Ngày nay, chúng tôi có hơn 26 năm lịch sử web có thể truy cập thông qua Wayback Machine và chúng tôi làm việc với hơn 1.000 thư viện và các đối tác khác thông qua chương trình Archive-It để xác định các trang web quan trọng

Khi kho lưu trữ web của chúng tôi phát triển, chúng tôi cam kết cung cấp các phiên bản kỹ thuật số của các tác phẩm đã xuất bản khác. Hôm nay kho lưu trữ của chúng tôi chứa:

  • 735 tỷ trang web
  • 41 triệu cuốn sách và văn bản
  • 14,7 triệu bản ghi âm (bao gồm 240.000 buổi hòa nhạc trực tiếp
  • 8,4 triệu video (bao gồm 2,4 triệu chương trình Tin tức truyền hình
  • 4,4 triệu hình ảnh
  • 890.000 chương trình phần mềm