Dự án Gutenberg

Dự án Gutenberg là một thư viện gồm hơn 70.000 sách điện tử miễn phí, những tác phẩm văn học của thế giới, tập trung vào những tác phẩm cũ đã hết hạn bản quyền của Hoa Kỳ.

Cơ sở dữ liệu DOAB

DOAB là một cơ sở hạ tầng mở cam kết với khoa học mở, các nhà xuất bản hàn lâm đã được mời cung cấp siêu dữ liệu về sách truy cập mở của họ cho DOAB.