13-01-2023 10:31:00

Thông báo nghỉ Tết và thời gian gia hạn tài liệu

Thư viện xin thông báo thời gian nghỉ tết

  • Từ ngày 16/01/2023 đến hết ngày 29/01/2023

Quý bạn đọc được gia hạn sách đến hết ngày 19/02/2023. Sau đó bạn đọc có thể gia hạn thêm 1 tuần bằng tài khoản thư viện.

Mọi thắc mắc xin liên hệ Fanpage hoặc địa chỉ email Trân trọng.