Cổng thông tin luận văn/luận án Châu Âu - DART-Europe E-theses Portal

DART-Europe được thành lập vào năm 2005 dưới sự hợp tác của các thư viện đại học, hỗ trợ truy cập toàn văn đến các luận văn/luận án khắp châu Âu. Hiện nay, hệ thống DART được quản lý bởi thư viện UCL - University College London.