Hướng dẫn sử dụng công cụ tra cứu EDS

EBSCO Discovery Service (EDS) là công cụ tìm kiếm tập trung các nguồn tài nguyên thông tin thuộc hệ thống thư viện Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh. EDS liên kết các nguồn dữ liệu từ phần mềm thư viện tích hợp Sierra, cơ sở dữ liệu trực tuyến (như Scopus, Springerlink, ScienceDirect...), tài nguyên nội sinh...

Để tìm kiếm trên EDS, bạn cần truy cập cổng thông tin (website) thư viện https://glib.hcmus.edu.vn. Sau khi truy cập cổng thông tin thư viện, bạn nhấp chọn "TRA CỨU OPAC".

Tìm kiếm cơ bản

EDS-basic-search

Có 3 cách tìm kiếm cơ bản trong OPAC, bao gồm:

 • Tìm kiếm theo từ khóa (keywords): là những cụm danh từ không được kiểm soát, các chủ đề liên quan đến tài liệu
 • Tìm kiếm theo nhan đề (title): là dựa trên những cụm danh từ, hoặc một đoạn liên quan đến tiêu đề của tài liệu.
 • Tìm kiếm theo tác giả (author): là những cụm danh từ tên riêng của người biên soạn, hướng dẫn những tác phẩm, công trình nghiên cứu hoặc sách chuyên ngành.

Để xem chi tiết cách tìm kiếm cơ bản, bạn vui lòng xem tại "Cẩm nang tra cứu"

Tìm kiếm nâng cao

EDS-advanced-search

Chức năng của tìm kiếm nâng cao là kết hợp được một lượt tìm nhiều điều kiện khác nhau thông qua toán tử Boolean (and, or, not) bao gồm:

 • TX All text: Là những cụm từ được ghi chú trong một biểu ghi, ví dụ : Nhan đề tài liệu, tên tác giả, chủ đề, các ghi chú..
 • AU Author: Là định danh cho tên tác giả
 • TI Title: Là định danh cho nhan đề tài liệu.
 • SU Subject Term: Là định danh cho chủ đề - đề mục của tài liệu.
 • SO Journal Title/Source: Là định danh nhan đề tạp chí, nguồn lưu trữ ấn phẩm định kỳ.
 • AB Abstract: Là định danh cho tóm tắt tài liệu, bao gồm: Bài trích tạp chí, Kỷ yếu hội thảo...
 • IS ISSN: Là số định danh cho ấn phẩm liên tục (serial).
 • IB ISBN: Là số định danh cho sách.

Để xem chi tiết cách tìm kiếm nâng cao, bạn vui lòng xem tại "Cẩm nang tra cứu"

Tìm kiếm toàn văn

Công cụ tìm kiếm tập trung EDS liên kết trực tiếp với các CSDL thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM, cũng như một số cơ sở dữ liệu bên ngoài thuộc hệ thống EBSCO. Để tìm kiếm được tài liệu số toàn văn và đọc trực tuyến, bạn đọc đã đăng ký sử dụng thư việncơ sở dữ liệu Đại học Quốc gia TP.HCM.
Trước tiên, bạn cần đăng nhập vào EDS (Xem cách thức đăng nhập tài khoản). Sau đó bạn đọc có thể tìm kiếm các loại tài liệu toàn văn như sau:

 1. Sách điện tử: Để tìm kiếm sách điện tử, bạn đọc lựa chọn những yếu tố giới hạn cơ bản: Full-text và về loại hình tài liệu: eBooks, sau đó lựa chọn những tài liệu có chứa Full-text finder. Trong biểu ghi tài liệu, bạn đọc có thông tin về cơ sở dữ liệu “Database:...”. Nhấp chọn “Full Text Finder” sẽ dẫn bạn đọc đến những lựa chọn dữ liệu toàn văn
 2. Bài báo khoa học:Để tìm kiếm bài báo khoa học số, bạn đọc lựa chọn những yếu tố giới hạn cơ bản: Full-text và về loại hình tài liệu: Academic Journals , sau đó lựa chọn những tài liệu có chứa Full-text finder.
 3. Kỷ yếu hội nghị/hội thảo: Để tìm kiếm kỷ yếu hội thảo số, bạn đọc lựa chọn những yếu tố giới hạn cơ bản: Full-text và về loại hình tài liệu: Conference Proceeding , sau đó lựa chọn những tài liệu có chứa Full text finder

Để xem chi tiết cách tìm kiếm toàn văn, bạn vui lòng xem tại "Cẩm nang tra cứu"

Các bạn xem chi tiết tại video hướng dẫn dưới đây: