Hướng dẫn sử dụng bộ sưu tập giáo trình số

Bộ sưu tập Giáo trình tham khảo của Trường ĐH. Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM được xây dựng nhằm hỗ trợ cho hoạt động giảng dạy, học tập và nghiên cứu của Nhà trường.

Điều kiện để sử dụng:

  • Cần hoàn thành đăng ký sử dụng thư viện
  • Cần đăng nhập bằng tài khoản Office 365: MSSV/MSHV@student.hcmus.edu.vn

Các bạn truy cập tại tài nguyên nội sinh

Xem chi tiết các sử dụng tài video bên dưới