Theo dõi tình trạng mượn/trả tài liệu

 

+Theo dõi thông tin tài khoản thư viện

Trong quá trình học tập và nghiên cứu tại trường, bạn có thể theo dõi thông tin tài khoản thư viện của bạn bao gồm:Đặt mượn tài liệu, Theo dõi thông tin quá hạn sách, Các sách yêu thích…(Xem thêm cách đăng nhập tại “Quy tắc đăng nhập”)

+Dịch vụ đặt mượn tài liệu

Để sử dụng dịch vụ đặt mượn, bạn cần vào cổng thông tin của thư viện tại https://www.glib.hcmus.edu.vn/, chọn “Tra cứu OPAC”. Sau khi bạn chọn được tài liệu mong muốn, chọn vào “Retrieve Catalog Item ”(Xem thêm “Giới thiệu về biểu ghi tài liệu”). Trong danh sách các kho, bạn chọn “Đặt mượn” ở phía trên thanh tìm kiếm. Tiếp đó bạn đăng nhập tài khoản thư viện (Xem thêm “Quy tắc đăng nhập”)

+Gia hạn tài liệu trực tuyến

Các bạn có thể gia hạn tài liệu trực tuyến bằng việc truy cập vào “Cổng thông tin thư viện” www.glib.hcmus.edu.vn/ , chọn “Đăng nhập”. Sau khi đăng nhập bằng tài khoản cá nhân, bạn chọn vào tài liệu cần gia hạn (xem thêm “Chính sách gia hạn tài liệu”)  

+Thông tin tiền phạt

Bạn có thể theo dõi thông tin tiền phạt của cá nhân, thông tin tài liệu hết hạn, để bạn có thể ước lượng chi phí mang theo khi trả tài liệu.