Dịch vụ lưu hành tài liệu

Hỗ trợ bạn đọc mượn/trả tài liệu thuộc thư viện Trường Đại học Khoa học tự nhiên và tài liệu hệ thống ĐHQG-HCM tại hai cơ sở.

Bạn đọc có thể yêu cầu các tài liệu thuộc 1 trong 2 cơ sở Nguyễn Văn Cừ và Thủ Đức.

abc

Xem thêm về chính sách lưu hành tài liệu