Nghệ thuật chuẩn bị và lên kế hoạch theo phương thức Toyota

Tác giả
OJT Solution,Nhóm VietFuji dịch
Nhà xuất bản
Phụ nữ Việt Nam
Năm xuất bản
2021
Số trang
203 tr.