Giới thiệu

        Tài nguyên giáo dục mở (OER) là nguồn tài nguyên truy cập miễn phí hỗ trợ cho việc học tập, nghiên cứu và giảng dạy thuộc mọi đối tượng, hướng đến một xã hội học tập suốt đời. OER cung cấp đa dạng các loại hình tài nguyên, như: Giáo trình số, tạp chí truy cập mở, bản ghi âm (recording), các khóa tập huấn miễn phí (free learning course), dữ liệu nghiên cứu (dataset), video... OER không chỉ cung cấp tài nguyên để sử dụng, mà tại đó, người dùng có thể tài sử dụng, chỉnh sửa tùy theo mục đích và giấy phép truy cập mở (Creative Commons).

Những lợi ích mạng lại

 • Khả năng tùy chỉnh: OER thuộc giấy phép CC-SA (Xem thêm tại Chính sách về bản quyền )người sử dụng dùng nguồn tài nguyên có thể tùy chỉnh tài liệu, trở thành một tài liệu phái sinh.
 • Tính cập nhật nhanh chóng: OER được cập nhật nhanh chóng theo thời gian, giúp người dùng theo dõi và tiếp nhận các tri thức mới;
 • Đa dạng văn hóa: OER phản ánh các sắc màu văn hóa khác nhau, thể hiện sự đại diện của từng quốc gia;
 • Dễ dàng tiếp cận: OER hỗ trợ tài nguyên có kinh phí thấp, giúp nhiều người học có thể tiếp cận nhanh chóng;
 • Truy cập thuận tiện: OER mang đến nguồn tài nguyên số, truy cập khắp mọi nơi và mọi lúc;
 • Tính công bằng: OER hòa hợp giữa các nguồn tài nguyên trong quá trình truy cập, không phân biệt về đối tượng và khả năng tài chính;
 • Phát triển chuyên sâu: OER giúp người học nâng cao trải nghiệm học tập thông qua nhiều loại hình tài liệu, cộng đồng tương tác và các khóa học với các chuyên gia.

Các nguyên tắc sử dụng

Trong phạm vi của Giấy phép Creative Common (CC), có 5 yếu tố quan trọng khi sử dụng OER:

 • Tái sử dụng (Reuse): có thể sử dụng lại một phần hoặc toàn bộ tác phẩm gốc;
 • Giữ lại (Retain): được phép lưu trữ tác phẩm;
 • Biên tập lại (Revise): có thể hiệu chỉnh, sửa chữa hoặc thay thế một phần nội dung tác phẩm phù hợp với nhu cầu;
 • Pha trộn (Remix): kết hợp nội dung gốc của tác phẩm với các nội dung phái sinh khác để tạo ra tác phẩm mới;
 • Phân phối lại (Redistrubute): được phép sao chép, chia sẻ nội dung tác phẩm với bất kỳ ai, theo bất cứ hình thức nào.